HOME   CV   FOREDRAG   KOGNITIV TERAPI   SINGING   CONTACT

Foredrag:

Med baggrund i min uddannelse som speciallæge i psykiatri og operasanger er min interesse for at formidle, undervise og kommunikere blevet en af mine mest foretrukne og efterspurgte beskæftigelser.

Jeg har især holdt mange foredrag i og uden for Danmark om sammenhængen mellem psykiatri og opera i form af, hvordan komponisterne udtrykker personernes psyke og skjulte tanker og følelser i orkesterets lagdeling i de store operaværker af Mozart, Wagner, Strauss, Verdi, Puccini og Tchaikovsky. Foredragene har bl.a. været i operaforeninger og Wagner-selskabet.

Jeg har lavet temadage for psykiatriske afdelinger, psykiatrisk skadestuer, firmaer og netværksgrupper om kognitiv- og schema terapi, kommunikation, konfliktløsning, spørgeteknik, håndtering af vanskelige personer og patienter og undervist medicinstuderende, læger og psykologer i emner om angst, depression, håndtering af selvmordstruede, personlighedsforstyrrelser, hukommelse og emotioner i hjernen og psykoterapi. Jeg underviser på 7 uddannelser inden for Region Hovedstadens Psykiatri.

Evalueringer af mine foredrag:

28/10/09:
Ordrupgaard-samlingen:

Kære Sebastian Swane,

I onsdags havde jeg den fornøjelse at høre Dem på Ordrupgaard.
Det er en af de største foredrags-oplevelser, jeg har haft, og gid jeg, igennem de forgangne årtier, hvor jeg selv har holdt hundredvis af foredrag, havde haft samme evner.
Det var forrygende, inspirerende og morsomt.
Jeg har i en årrække været medlem af bestyrelsen for Foreningen Operaaftener i København, som arrangerer koncerter i Odd Fellow Palæet. Det ville være en gave, hvis vi kunne overtale Dem til at holde foredraget for os.
Jeg må nu erkende, efter at have været operaentusiast i en menneskealder, at jeg havde forstået meget lidt, indtil jeg hørte Dem forklare.
Med venlig hilsen
Jesper Berning, dr.jur./LLD

Okt. 2011:

Utrolig indsigt i Wagners kompositoriske evner blev i aften del ved Sebastian Swanes dynamiske og tankevækkende foredrag i Richard Wagner Selskabet. Parløbet opera og psykiatri i mellem anskueliggjordes på flotteste vis. Et strejf af "lyset" er blevet os åbenbaret.
Finn Elkjær Formand for Wagner-Selskabet

6/12/2007
Kære Sebastian Swane

Endnu engang tusind tak for et særdeles vellykket, inspirerende, betagende, besnærende, professionelt, uovertruffen, charmerende og uforglemmeligt foredrag (så kan jeg næsten heller ikke præstere flere superlativer (men de er af et oprigtigt og ærligt hjerte) på egne og Rotaryklubbens vegne.
Mange hilsener og på gensyn.
Peter Lundström
Speciallæge

Jan 2010:

Sebastian Swane formår at formidle viden om psykiatri gennem opera. En ny "Hjerne Madsen", men på en helt anden måde. Sebastian brænder igennem og fanger sit publikums opmærksomhed, så der formidles en mængde viden på en under-holdende måde - både om psykiatri og opera på én gang. En fantastisk formidler- og der er substans i budskaberne.
Kristen Kistrup
Centerchef og formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Odd Fellow Palæet Store sal, 18. Nov 2010:

Sjældent har jeg oplevet en så gnistrende og begejstret foredragsholder, som har så stærkt et tag i stoffet og fremfører det så ligefremt, seriøst og muntert. Virtuost, ganske enkelt! Jeg fik omgående lyst til at høre ham igen. Sebastian Swane kom langt ud over rampen og nåede sine tilhørere med sin retorik og stemmens magiske kraft. Omspandt os alle med en intensitet af lyttende stort nærvær. Hans emne er så inspirerende og brigende, samtidig med at jeg som lytter bliver meget klogere på den musik, jeg har hørt så mange gange. Fra denne aften og resten af mit liv lytter jeg anderledes til, hvad komponisten fortæller i sin musik om de følelser, som de agerende roller udtrykker og især til det som musikken fortæller.
www.Bjarneholm.dk
Kunstnerisk arrangør og formidler

December 2010:
Sebastian Swanes foredrag er et, jeg aldrig glemmer. Der er ikke gået en dag uden, det har været i mine tanker. At det har betydet noget for alle tilhørerne, der var der den aften (ca. 200) - taler for sig selv: Begejstringen har smittet både vores medlemmer og vores gæster, således at der få uger efter er optaget 18 nye medlemmer! Mange medlemmer har tilkendegivet, at de var, lige som mig, "Høje" efter Sebastians foredrag. Ikke alene er Sebastian fysisk meget aktiv, engageret og yderst velformuleret, men han bringer også en helt ny forståelse af komponisternes psykologiske formåen. Jeg ønsker blot at høre det næste hurtigst muligt. Jeg håber meget han har lyst at komme igen i 2011.

Preben Nyeland
Formand for FOIK (Foreningen operaaftner i Kbh.)

Vi er bekymrede om Odd Fellow Palæets store sal er stor nok. Allerede nu 2012 er de første 100 tilmeldinger kommet. Sidste år hvor Sebastian Swane holdt sit foredrag gav 200 begejstrede tilskuer et stående bifald.
Preben Nyeland. Formand for FOIK (Foreningen af operaaftner i Kbh.)

Sebastian Swanes mange foredragsrækker, både herhjemme og i udlandet, har klædt mange ikke-operamennesker utrolig godt på, takket være Sebastians store pædagogiske evner og utrolig inspirerende måde at indfange sit publikum på.
Selv har jeg ikke truffet noget menneske, der har kunnet gøre det ubegribelige så begribeligt, hvorfor det ville glæde mig, om DR kunne gøre brug af hans evner i DR´s kulturoprustingsindsats.

Flemming Christiansen Foreningen af Operaens Venner

Tirsdag den 25. oktober 2011 holdt operasanger og speciallæge i psykiatri et eminent foredrag i Wagner Selskabet om den
utrolige sammenhæng musikken og
psykiatrien imellem i Wagners
kompositioner. Hver node, nodesekvens
og figur var ikke blot et ledemotiv, men
havde så at sige deres egne liv og udtrykte også mere i dybden og i adskillige lag, hvad komponisten
ville og vil os med sit værk. Utroligt, hvad foredragsholderen påviste. Sebastian Swanes egne karrierer
er i sig selv imponerende. Debut som 25-årig på Sydney Operaen, senere blev det medicinstudiet med
efterfølgende speciale i psykiatri. Som kuriosum er han endog i familie med Richard Wagner. Over 70
tilhørere lyttede intenst. Vi glæder os til næste gang.
Richard Wagner selskabets Nyhedsbrev nr. 4 – 2011

På Testrup Højskole havde vi i juni 2015 et sommerkursus om ”Ideer, der ændrede verden”. En af aftenerne bød Sebastian Swane på foredraget ”Moderne psykoterapi med udblik til operaens verden”. Her holdt han forsamlingen i ånde i flere timer med en henrivende tour de force ind i menneskesindet og i musikkens univers. Det har han selvsagt de bedste forudsætninger for, da han med sin specielle baggrund repræsenterer en ultimativ professionalisme på begge områder. Han indledte med en række inspirerende terapeutiske indsigter, renset for nørdet selvsutteri og leveret i en fængende beskrivelse, som blev anskueliggjort af et righoldigt eksempelmateriale. Her var pædagogisk finesse parret med lune og humor. Da han siden hen foretog en cross over ind i operaens verden, sad vi alle som på pinde. Hans performance nærmede sig det balstyriske, da han brugte ouverturen til Richard Strauss' ”Rosenkavaleren” til at illustrere, hvor store psykologiske og erotiske dybder man kan støde på i operaens musikalske formsprog. Det var berigende, bjergtagende, forførende og underholdende på én og samme tid. Kort sagt en mageløs aften.

Jørgen Carlsen, idéhistoriker, forstander for Testrup Højskole og medlem af Det Etiske Råd.

 

May 7, 2008
“I have attended several of Sebastian's lectures on opera and music in a psychological/psychiatric perpective and I'm greatly impressed with Sebastian's breadth and depth of knowledge on art as well as science.
Sebastian has got a highly original approach to his subject and communicates it with unsurpassed enthusiasm and radiance, making his audience thrilled with excitement. I highly recommend other individuals as well as companies to experience his unique and rare talent.”
Søren Hagensten
IT-architect and project manager in Danske Bank

 

Link til anbefalinger af mine foredrag. (Link to recommendations of my lectures)

Centerchefs anbefaling til DR

Link til mit radiointerview i P2:
"Åbent hus med Nikolaj Koppel og Hella Joof" hvor jeg fortæller om sammenhængen mellem "Psykiatri og Opera"

Link til mit radiointerview under Det Kongelige Teaters transmission af Gounods Romeo og Julie 2011. Psykiatriske og musikalske betragtninger

Link til radio-interview på Færøerne med Sebastian Swane om Kognitiv terapi og Opera. 17.11.2005. (Det første halve minut er på færøsk, derefter på dansk)

 

Udvalg af hyppige foredragsemner under kategorierne opera/kunst, psykologi/psykiatri, emotioner/bevidsthed:

Undervisning af elverne på Operaakkademiet i psykiatri og opera. Operaen 2015

Foredrag om psykoterapi med smagsprøver fra operaen. Testrup Højskole 2015

Foredrag i SIND om angst, personlighedsforstyrrelser, kognitiv terapi, Schematerapi 2014-2015

Foredrag i Offerrådgivningen om personlighedsforstyrrede. Sept. 2015

Foredrag om kommunikation for alle nye læger i psykiatrien. 4 gange årligt Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg.

Foredrag om angst på speciallæge uddannelsen af psykiatere marts 2015

Afholde temadag om kognitiv terapi på Sankt Hans Hospital april 2015

Foredrag om behandling af personlighedsforstyrrelser i 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser på Psykoteraputisk Center Stolpegård

Foredrag om sygdomsangst i Etisk Komite sammen med Lone Frank 2013

4 timer foredrag om ubevidste følelser og seksualitet i Wagners Operaer Wagner Selskabet 2013

Foredrag om angstens psykologi i Efterårets Psykiatridage på Herlev Hopsital store auditorium 2013

Foredrag om kreativiet og psyke: Festsalen på Frederiksberg Rådhus 01/10/2011

Foredrag for WAGNER-SELSKABET den 25/10/2011.

Foredrag for Foreningen Operaaftner i København FOIK i Odd Fellow Palæet den 17/11/2011:" Hvordan udtrykker operakomponisterne personernes ubevidste følelser, seksualitet og psykiske sygdomme i orkesteres lagdeling i de store operaværker?"

Foredrag om OCD (tvangstanker og tvangshandlinger på Frederiksberg Psykiatriske Center 26/01/2012

Hvordan afkode skjulte psykologiske budskaber i musikken hos Mozart, Verdi, Puccini og Wagner.
Lægekredsforenings årsmøde Vejle Amt maj 2005

Kommunikation og samtaleteknik fx på arbejdspladsen, med kollegaen eller i parforholdet.
Amager Hospitals netværkspersoner 2005. 8 temadage for DSB 2006 og 2007.

Spørgeteknik ved samtale med den suicidale (selvmordstruede) og deprimerede.
Rigshospitalets psykiatrisk afdeling 2007.

Kognitiv spørgeteknik ved angstlidelser, misbrug, den særlige vanskelige patient og personlighedsforstyrrede.
Amager hospital psykiatrisk afdeling 2006

Emotioners anatomi belyst historisk.
Amager psykiatriske afdeling 2005

Mani og depressioner i musikken.
3 foredrag ved Professor, dr. med. Tom Bolwig, Lægelig direktør, dr.med. Rasmus Fog og Sebastian Swane.
Maj 2000 Nationalmuseet og Musikhuset Århus. Efteruddannelse for danske læger. Udgivet på video af Lundbeck

Skizotypi og jeg-forstyrrelser udtrykt i librettoen og musikken til Peter Grimes af Benjamin Britten.
Festforedrag ved Dansk psykiatrisk Selskabs Årsmøde i Faaborg 27 februar 2003

Narcissisme: Kierkegaards identifikation med Mozarts Don Juan.
Maj 2001 Nationalmuseet og Musikhuset Århus. Efteruddannelse for danske læger. Udgivet på video af Lundbeck

Underbevidstheden og seksualitet udtrykt i kunsten.
Lægekredsforeningen årsmøde Storstrøms Amt februar 2004. Rotary 2007.

Personlighedsforstyrrelser udtrykt i operaer. Lægekredsforeningens generalforsamling Ringkøbing Amt oktober 2005

Tchaikovskys depressioner og skjulte selvportræt i orkesteret i operaen Eugen Onegin.
Ålborg, Århus, Kbh., foredrag for læger 2001 arrangeret af Lundbeck.

Psykiske sygdomme udtrykt i musikken. Hamborg operaen 2000. Tysk psykologisk forening.

Geni og sindssyge.
Medicinsk etisk komites årsmøde 1999

Jalousi og forrykthed i operaer.
Retspsykiatrisk årsmøde 2002

Angst og depression udtrykt hvordan? Efteruddannelsesseminar for læger Skarrildhus marts 2003

Sammenhængen mellem psykiatri og opera.
Adskillelige foredrag på psykiatriske afdelinger, Panum, musikforeninger, operaforeninger, firmaer mm.

Maria Callas psykologiske karakteriseringsevne .
Forskellige musikforeninger og højskoler.

2 temadage om kognitivterapi og spørgeteknik for psykiatrisk afdeling B´s personale Amager Hospital.
2004

Temadag om kognitiv terapi og spørgeteknik for Amager Hospital psykiatriske skadestues personale
2004

2 temadage om kognitivterapi af angst, depressioner og skizofreni på Færøerne 2005

Tro, tolkning og illusioner i hjernen.

Videnskabelig viden og forskning om seksuel orientering: Hetero, bi og homoseksualitet.

Dialektisk adfærdsterapeutisk behandling af emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af impulsiv og borderline type.

Hvordan beskrives psykopater i orkesterets symbolsprog i Verdis og Puccinis operaer?

Den kognitive psykoterapeutiske model demonstreret i kunsten, balletten og operaen.

Sex og opera.

(Til foredragene bruges Power Point og til musik-psykiatri foredragene også lydanlæg og evt. klaver.)

 

 

 

Forside - Home

CV
 

Foredrag
 

Kognitiv Terapi
 

Recordings of my singing

Contact
 

 

© 2006 • Swane / Hagensten